Claymore Viet Nam Wiki
Advertisement

Alphonse là tên của khu vực phía Bắc.

Trong các ngôn ngữ khác
Advertisement